samenhoboken
Hoboken investeert 1 miljoen euro in veilige schoolomgevingen en fietspaden

Hoboken investeert 1 miljoen euro in veilige schoolomgevingen en fietspaden

Het district Hoboken investeert dit jaar 1 miljoen euro in veiliger ...

meer
Derde Scheldetunnel en overkapping gaan hand in hand

Derde Scheldetunnel en overkapping gaan hand in hand

sp.a stad Antwerpen vindt de volledige overkapping van de Ring een ...

meer

nieuws

Dit jaar doet het district Hoboken een extra inspanning om kleine ergernissen aan te pakken

District trekt 25.000 euro uit voor Hobokense fietsers

dinsdag 31 maart 2015

Fietsen in Hoboken

De heraanleg van het kruispunt aan de Harold Rosherstraat ging gepaard met een inspraakprocedure. Het district wil die dialoog nu opentrekken naar andere aspecten van het fietsbeleid. 'We maken van de gelegenheid gebruik om fietsers input te vragen over de knelpunten die ze ervaren', zegt districtsschepen voor Mobiliteit Tom De Boeck. 'Vaak wordt fietscomfort herleidt tot de aanleg van een nieuw fietspad. Hoewel dat van groot belang is, blijven andere zaken daardoor vaak onder de radar. Zo denk ik aan het tekort aan fietsenstallingen, slechte verbindingen en te hoge boordstenen.'

Het district zal nu kleine ergernissen opsporen die met snelle ingrepen prioritair aangepakt kunnen worden. 'We trekken hiervoor een extra budget van 25.000 euro uit', zegt De Boeck. 'Indien de werkwijze succesvol blijkt, kan worden uitgebreid. Concreet denken we aan onder meer correcte bewegwijzering voor doorlopende straten, wegwerken van te hoge drempels, en plaatsen van paaltjes en extra fietsenstallingen.'

Onlangs vernieuwde het district de 'groene vinger' in Polderstad, die voor voetgangers en fietsers een zachte verbinding door de wijk vormt. 'Een uitstekend voorbeeld van een goedkope ingreep die het fiets- en voetgangerscomfort verbetert', zegt De Boeck. 'Nu werken we rond de infrastructuur voor fietsers, maar in een tweede fase willen we samen met bedrijven, jeugdverenigingen en enthousiaste fietsers een creatief fietsbeleid uittekenen voor de komende jaren.'

Fietsers kunnen hun input kwijt via www.stadindialoog.be/fietseninhoboken

  

Werken Hendriklei gaan volgende fase in

In de week van 16 maart zal de drempel in de Lageweg op het kruispunt met de Emiel Vloorsstraat aangelegd worden. Aansluitend zal dan de onderlaag asfalt in de Lageweg en de Hendri ... meer

Tentoonstelling StadBuitenStad in deSingel

Het Vlaams Architectuurinstituut organiseert StadBuitenStad, een tentoonstelling over de toekomst van stedelijke buitenwijken. Labo XX, een onderzoek dat de stad Antwerpen liet uit ... meer

30.000 ton CO2 minder per jaar door investering in LED-verlichting in 4 straten.

Niet minder dan 85 verlichtingsarmaturen in het district Hoboken worden vervangen door de ultramoderne LED-technologie. Een investering van ongeveer 47 000 euro. Tom De Boeck, dist ... meer

Krotactie boekt resultaat

In Antwerpen staan 24.000! gezinnen op de wachtlijst voor sociale woningen. En dit in een tijd waar armoede hand over hand toeneemt. ... meer
25 03 2015
lees meer
56 ziekenhuizen wachten op geld