samenhoboken
Hoboken investeert 1 miljoen euro in veilige schoolomgevingen en fietspaden

Hoboken investeert 1 miljoen euro in veilige schoolomgevingen en fietspaden

Het district Hoboken investeert dit jaar 1 miljoen euro in veiliger ...

meer
Derde Scheldetunnel en overkapping gaan hand in hand

Derde Scheldetunnel en overkapping gaan hand in hand

sp.a stad Antwerpen vindt de volledige overkapping van de Ring een ...

meer

nieuws

Tentoonstelling StadBuitenStad in deSingel

dinsdag 24 februari 2015

Het Vlaams Architectuurinstituut organiseert StadBuitenStad, een tentoonstelling over de toekomst van stedelijke buitenwijken. Labo XX, een onderzoek dat de stad Antwerpen liet uitvoeren voor het gebied buiten de Antwerpse Ring/Singel, krijgt een prominente plaats in de tentoonstelling.

De stad wint aan populariteit, maar niet iedereen kan of wil in de binnenstad wonen. Velen kiezen voor de stedelijke buitenwijken – de StadBuitenStad. Die zijn goed bereikbaar, hebben een ruim woningaanbod, zijn vlakbij scholen en winkels en zijn groener. Voor veel Europese steden zijn het deze wijken buiten de stadskern, maar binnen de rand, die de sleutel voor de ontwikkeling van een gebalanceerd woningaanbod leveren.

De StadBuitenStad is lang terra incognita gebleven: stadsplanners en stadsvernieuwers hebben zich lange tijd voornamelijk op het centrum en de 19de-eeuwse wijken van onze steden geconcentreerd. De tentoonstelling StadBuitenStad laat aan de hand van een aantal onderzoeken en ontwerpen het bijzondere potentieel zien dat in deze stedelijke buitenwijken verscholen ligt.

Projecten in de tentoonstelling schetsen hoe de ruimtelijke diversiteit van groengebieden en woonwijken verder ontwikkeld kan worden en hoe het publieke domein kan herdacht worden en vormgegeven. StadBuitenStad zoekt een nieuwe identiteit voor de voorstad: ontspannen en stedelijk tegelijk, rijk aan verschillen en ...

lees verder
  

30.000 ton CO2 minder per jaar door investering in LED-verlichting in 4 straten.

Niet minder dan 85 verlichtingsarmaturen in het district Hoboken worden vervangen door de ultramoderne LED-technologie. Een investering van ongeveer 47 000 euro. Tom De Boeck, dist ... meer

Krotactie boekt resultaat

In Antwerpen staan 24.000! gezinnen op de wachtlijst voor sociale woningen. En dit in een tijd waar armoede hand over hand toeneemt. ... meer

Investeer in imagoverlagende panden en doe iets aan de woningnood!

sp.a Hoboken voerde vandaag actie aan een bouwval aan het station ‘Hoboken Polder’ (Berkenrodelei 150). We voeren actie net naast een hoekgebouw dat al jaren in het be ... meer

Volgende fase in werken Hendriklei

In de Hendriklei werkt Aquafin volop aan de aanleg van een nieuwe rioolcollector. De districten Antwerpen en Hoboken grijpen deze kans aan om de straat opnieuw aan te leggen. Er ko ... meer
04 03 2015
lees meer
Personen met een handicap: kind van de r...

Welvaart

"Indexsprong is een schande!"

De federale regering heeft deze voormiddag het voorontwerp van de indexsprong goedgekeurd. Die zal vanaf 1 maart beginnen lopen. “De indexsprong is een schande. Het is immers een shift naar onrechtvaardigheid. Het is een vorm van vooruitgang van enkelen, die betaald wordt door velen: door werknemers, gepensioneerden en gezinnen”, zegt Bruno Tobback.

lees meer
geplaatst op
ma 02/03/2015 - 16:35

Vlaanderen

“Investeren in mensen om samen het alternatief uit te bouwen”

Wij willen wél rekening houden met al die honderdduizenden mensen van wie nu een inspanning wordt gevraagd zonder hoop op een betere toekomst. Wij willen wél naar hen luisteren. Dat is de inzet van de Dag van de Lokale Betrokkenheid. “Vandaag willen al onze mandatarissen, sympathisanten, leden en geëngageerde mensen alvast instrumenten geven om te luisteren, om in dialoog te gaan, om een verhaal van rechtvaardige inspanningen uit te dragen”, zegt sp.a-voorzitter Bruno Tobback. “We investeren in onze mensen, in buurten en gemeenten, om samen het alternatief uit te bouwen.”

lees meer
geplaatst op
di 23/12/2014 - 14:54

Vlaanderen

Rusthuizen tot 20% duurder

De prijs van een rusthuisverblijf zal de komende jaren onvermijdelijk flink omhooggaan. Dat zegt Zorgnet Vlaanderen, de grootste koepelvereniging van de rusthuizen, in verschillende kranten maandag. Zo dreigt een verblijf in het rusthuis tot twintig procent duurder te worden. Vlaams parlementslid Jan Bertels sluit zich aan bij de “alarmkreet” van Zorgnet en vraagt minister van Welzijn Jo Vandeurzen duidelijkheid te scheppen over de besparingen die de sector nog te wachten staan. “Rusthuisprijzen met 20% verhogen en de factuur doorschuiven naar ouderen? Dit kan niet voor ons!”, aldus Jan Bertels.

lees meer
geplaatst op
di 23/12/2014 - 14:54